LOGOWANIE
Login: Has這:
Przypomnij has這  Zarejestruj si
KOSZYK
INFOLINIA
infolinia Biurowe.com.pl32 255 54 15
KATEGORIE ASORTYMENTU
Nagroda SIERPIE 2019


 

Aby zobaczy szczeg馧y zaloguj si

NEWSLETTER

 Otrzymaj aktualne informacje o:

- promocjach
- okazjach
- nowo軼iach

 

ZAPISZ SI NA NEWSLETTER

 

Sprawdz status przesy趾i
Informacje dodatkowe

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.biurowe.com.pl

 

§ 1 Postanowienia wst瘼ne

 

 

1. Sklep internetowy Biurowe.com.pl, dost瘼ny pod adresem internetowym www.biurowe.com.pl, prowadzony jest przez firm Biurowe.com.pl S.C. J. Michalska-Trzaska, T. Trzaska, wpisan do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra w豉軼iwego ds. gospodarki, NIP 632-177-26-95 , REGON 276605752.

 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zar闚no do Konsument闚, jak i do Przedsi瑿iorc闚 korzystaj帷ych ze Sklepu i okre郵a zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Um闚 Sprzeda篡 z Klientem na odleg這嗆 za po鈔ednictwem Sklepu.

 

 

§ 2 Definicje

 

1. Konsument- osoba fizyczna zawieraj帷a ze Sprzedawc umow w ramach Sklepu, kt鏎ej przedmiot nie jest zwi您any bezpo鈔ednio z jej dzia豉lno軼i gospodarcz lub zawodow.

 

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadz帷a dzia豉lno嗆 gospodarcz pod firm Biurowe.com.pl S.C., wpisan do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra w豉軼iwego ds. gospodarki, NIP 632-177-26-95, REGON 276605752

 

3. Klient - ka盥y podmiot dokonuj帷y zakup闚 za po鈔ednictwem Sklepu.

 

4. Przedsi瑿iorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb璠帷a osob prawn, kt鏎ej odr瑿na ustawa przyznaje zdolno嗆 prawn, wykonuj帷a we w豉snym imieniu dzia豉lno嗆 gospodarcz, kt鏎a korzysta ze Sklepu.

 

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc pod adresem internetowym www.biurowe.com.pl

 

6. Umowa zawarta na odleg這嗆 - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um闚 na odleg這嗆 (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecno軼i stron, z wy陰cznym wykorzystaniem jednego lub wi瘯szej liczby 鈔odk闚 porozumiewania si na odleg這嗆 do chwili zawarcia umowy w陰cznie.

 

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 

8. Zam闚ienie - o鈍iadczenie woli Klienta sk豉dane za pomoc Formularza Zam闚ienia i zmierzaj帷e bezpo鈔ednio do zawarcia Umowy Sprzeda篡 Produktu lub Produkt闚 ze Sprzedawc.

 

9. Konto - konto klienta w Sklepie, s w nim gromadzone s dane podane przez Klienta oraz informacje o z這穎nych przez niego Zam闚ieniach w Sklepie.

 

10.Formularz rejestracji - formularz dost瘼ny w Sklepie, umo磧iwiaj帷y utworzenie Konta.

 

11.Formularz zam闚ienia - interaktywny formularz dost瘼ny w Sklepie umo磧iwiaj帷y z這瞠nie Zam闚ienia, w szczeg鏊no軼i poprzez dodanie Produkt闚 do Koszyka oraz okre郵enie warunk闚 Umowy Sprzeda篡, w tym sposobu dostawy i p豉tno軼i.

 

12.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w kt鏎ym widoczne s wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a tak瞠 istnieje mo磧iwo嗆 ustalenia i modyfikacji danych, zam闚ienia, w szczeg鏊no軼i ilo軼i produkt闚.

 

13.Produkt - dost瘼na w Sklepie rzecz ruchoma/us逝ga b璠帷a przedmiotem Umowy Sprzeda篡 mi璠zy Klientem a Sprzedawc.

 

14.Umowa Sprzeda篡 - umowa sprzeda篡 Produktu zawierana albo zawarta mi璠zy Klientem a Sprzedawc za po鈔ednictwem Sklepu internetowego. Przez Umow Sprzeda篡 rozumie si te - stosowanie do cech Produktu - umow o 鈍iadczenie us逝g i umow o dzie這.

 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 

1. Adres Sprzedawcy: ul. 圭iegiennego 7, 40-114 Katowice

2. Adres e-mail Sprzedawcy: handel@biurowe.com.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy:32 255 54 15

4. Numer fax Sprzedawcy 32 203 76 92

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 07 2490 0005 0000 4530 2516 5830

6. Klient mo瞠 porozumiewa si ze Sprzedawc za pomoc adres闚 i numer闚 telefon闚 podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient mo瞠 porozumie si telefonicznie ze Sprzedawc w godzinach 8-16 w dniach roboczych.

 

§ 4 Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przegl康ania asortymentu Sklepu oraz sk豉dania zam闚ie na Produkty, niezb璠ne s: a. urz康zenie ko鎍owe z dost瘼em do sieci Internet i przegl康ark internetow typu Mozilla Firefox, Internet Explorer b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), c. w陰czona obs逝ga plik闚 cookies,, d. zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5 Informacje og鏊ne

 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno軼i za zak堯cenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si陰 wy窺z, niedozwolonym dzia豉niem os鏏 trzecich lub niekompatybilno軼i Sklepu internetowego z infrastruktur techniczn Klienta. 2. Przegl康anie asortymentu Sklepu nie wymaga zak豉dania Konta. Sk豉danie zam闚ie przez Klienta na Produkty znajduj帷e si w asortymencie Sklepu mo磧iwe jest albo po za這瞠niu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez

podanie niezb璠nych danych osobowych i adresowych umo磧iwiaj帷ych realizacj Zam闚ienia bez zak豉dania Konta.

 

3. Ceny podane w Sklepie s podane w polskich z這tych i s cenami brutto (uwzgl璠niaj podatek VAT).

 

4. Na ko鎍ow (ostateczn) kwot do zap豉ty przez Klienta sk豉da si cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym op豉ty za transport, dostarczenie i us逝gi pocztowe), o kt鏎ej Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie sk豉dania Zam闚ienia, w tym tak瞠 w chwili wyra瞠nia woli zwi您ania si Umow Sprzeda篡. 5. W przypadku Umowy obejmuj帷ej prenumerat lub 鈍iadczenie us逝g na czas nieoznaczony ko鎍ow (ostateczn) cen jest 陰czna cena obejmuj帷a wszystkie p豉tno軼i za okres rozliczeniowy. 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozs康nie oceniaj帷, na wcze郾iejsze obliczenie wysoko軼i ko鎍owej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena b璠zie obliczana, a tak瞠 o op豉tach za transport, dostarczenie, us逝gi pocztowe oraz o innych kosztach, b璠zie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 6 Zak豉danie Konta w Sklepie

 

1. Aby za這篡 Konto w Sklepie, nale篡 wype軟i Formularz rejestracji. Niezb璠ne jest podanie nast瘼uj帷ych danych : imi i nazwisko, adres, numer telefonu i e-mail 2. Za這瞠nie Konta w Sklepie jest darmowe. 3. Logowanie si na Konto odbywa si poprzez podanie loginu i has豉 ustanowionych w Formularzu rejestracji. 4. Klient ma mo磧iwo嗆 w ka盥ej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytu逝 jakichkolwiek op豉t usun望 Konto poprzez wys豉nie stosownego 膨dania do Sprzedawcy, w szczeg鏊no軼i za po鈔ednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7 Zasady sk豉dania Zam闚ienia

 

W celu z這瞠nia Zam闚ienia nale篡: 1. zalogowa si do Sklepu (opcjonalnie); 2. wybra Produkt b璠帷y przedmiotem Zam闚ienia, a nast瘼nie klikn望 przycisk „Do koszyka”

3. zalogowa si lub skorzysta z mo磧iwo軼i z這瞠nia Zam闚ienia bez rejestracji; 4. je瞠li wybrano mo磧iwo嗆 z這瞠nia Zam闚ienia bez rejestracji - wype軟i Formularz zam闚ienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zam闚ienia oraz adresu, na kt鏎y ma nast徙i dostawa Produktu, wybra rodzaj przesy趾i (spos鏏 dostarczenia Produktu), wpisa dane do faktury, je郵i s inne ni dane odbiorcy Zam闚ienia, 5. klikn望 przycisk “Zamawiam” oraz potwierdzi zam闚ienie, klikaj帷 w link przes豉ny w wiadomo軼i e-mail, 6. wybra jeden z dost瘼nych sposob闚 p豉tno軼i w zale積o軼i od sposobu p豉tno軼i, op豉ci zam闚ienie w okre郵onym terminie, z zastrze瞠niem § 8 pkt 3.

 

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz p豉tno軼i

 

1. Klient mo瞠 skorzysta z nast瘼uj帷ych metod dostawy lub odbioru zam闚ionego Produktu: a. Przesy趾a kurierska, przesy趾a kurierska pobraniowa, b. paczkomaty, paczkomaty pobranie. Odbi鏎 osobisty dost瘼ny pod adresem: ul. 圭iegiennego 7, Katowice 2. Klient mo瞠 skorzysta z nast瘼uj帷ych metod p豉tno軼i: a. P豉tno嗆 przy odbiorze b. P豉tno嗆 za pobraniem c. P豉tno嗆 przelewem na konto Sprzedawcy d. P豉tno軼i elektroniczne: Przelewy 24 oraz P豉tno軼i Shoper (Podmiotem 鈍iadcz帷ym obs逝g p豉tno軼i online drog elektroniczn jest Blue Media S.A) e. P豉tno嗆 kart p豉tnicz. 3. Szczeg馧owe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod p豉tno軼i znajduj si za stronach Sklepu.

 

§ 9 Wykonanie umowy sprzeda篡

 

1. Zawarcie Umowy Sprzeda篡 mi璠zy Klientem a Sprzedawc nast瘼uje po uprzednim z這瞠niu przez Klienta Zam闚ienia za pomoc Formularza zam闚ienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. 2. Po z這瞠niu Zam闚ienia Sprzedawca niezw這cznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze郾ie przyjmuje Zam闚ienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam闚ienia i jego przyj璚ie do realizacji nast瘼uje poprzez przes豉nie przez Sprzedawc Klientowi stosownej wiadomo軼i e-mail na podany w trakcie sk豉dania Zam闚ienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt鏎a zawiera co najmniej o鈍iadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam闚ienia i o jego przyj璚iu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda篡. Z chwil otrzymania przez Klienta powy窺zej wiadomo軼i e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda篡 mi璠zy Klientem a Sprzedawc. 3. W przypadku wyboru przez Klienta: a. p豉tno軼i przelewem, p豉tno軼i elektronicznych albo p豉tno軼i kart p豉tnicz, Klient obowi您any jest do dokonania p豉tno軼i w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda篡 - w przeciwnym razie zam闚ienie zostanie anulowane.

b. p豉tno軼i za pobraniem przy odbiorze przesy趾i, Klient obowi您any jest do dokonania p豉tno軼i przy odbiorze przesy趾i. c. p豉tno軼i got闚k przy odbiorze osobistym przesy趾i, Klient obowi您any jest dokona p豉tno軼i przy odbiorze przesy趾i w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowo軼i przesy趾i do odbioru. 4. Je瞠li Klient wybra spos鏏 dostawy inny ni odbi鏎 osobisty, Produkt zostanie wys豉ny przez Sprzedawc w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrze瞠niem ust瘼u 5 niniejszego paragrafu), w spos鏏 wybrany przez Klienta podczas sk豉dania Zam闚ienia. 5. W przypadku zam闚ienia Produkt闚 o r騜nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd逝窺zy podany termin 6. Pocz徠ek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si w nast瘼uj帷y spos鏏: a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p豉tno軼i przelewem, p豉tno軼i elektroniczne lub kart p豉tnicz - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p豉tno軼i za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzeda篡, 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b璠zie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. Gotowo軼i Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc poprzez przes豉nie stosownej wiadomo軼i e-mail na podany w trakcie sk豉dania Zam闚ienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 

 

7. W przypadku zam闚ienia Produkt闚 o r騜nych terminach gotowo軼i do odbioru, Klient ma mo磧iwo嗆 odbierania Produkt闚 cz窷ciami (stosownie do ich gotowo軼i do odbioru) lub te odbioru wszystkich Produkt闚 po skompletowaniu ca貫go zam闚ienia. 8. Pocz徠ek biegu terminu gotowo軼i Produktu do odbioru przez Klienta liczy si w nast瘼uj帷y spos鏏: a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p豉tno軼i przelewem, p豉tno軼i elektroniczne lub kart p豉tnicz - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu got闚k przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzeda篡.

 

9. Dostawa Produktu odbywa si wy陰cznie na terenie Polski.

 

10. Odbi鏎 osobisty Produktu przez Klienta jest bezp豉tny.

 

§ 10 Prawo odst徙ienia od umowy

 

1. Zgodnie z Ustaw z 30 maja 2014 roku "Ustawa o prawach konsumenta" Konsument mo瞠 w terminie 14 dni odst徙i od Umowy Sprzeda篡 bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 2. Bieg terminu okre郵onego w ust. 1 rozpoczyna si od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej ni przewo幡ik. 3. W przypadku Umowy, kt鏎a obejmuje wiele Produkt闚, kt鏎e s dostarczane osobno, partiami lub w cz窷ciach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub cz窷ci. 4. W przypadku Umowy, kt鏎a polega na regularnym dostarczaniu Produkt闚 przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od obj璚ia w posiadanie pierwszej z rzeczy. 5. Konsument mo瞠 odst徙i od Umowy, sk豉daj帷 Sprzedawcy o鈍iadczenie o odst徙ieniu od Umowy. Do zachowania terminu odst徙ienia od Umowy wystarczy wys豉nie przez Konsumenta o鈍iadczenia przed up造wem tego terminu.

 

6. O鈍iadczenie mo瞠 by wys豉ne za pomoc tradycyjnej poczty poprzez przes豉nie o鈍iadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zosta造 okre郵one w §3. O鈍iadczenie mo積a z這篡 r闚nie na formularzu, kt鏎ego wz鏎 stanowi za陰cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz za陰cznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowi您kowe. 7. W przypadku przes豉nia o鈍iadczenia przez Konsumenta drog elektroniczn, Sprzedawca niezw這cznie prze郵e Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania o鈍iadczenia o odst徙ieniu od Umowy. 8. Skutki odst徙ienia od Umowy: a. W przypadku odst徙ienia od Umowy zawartej na odleg這嗆 Umow uwa瘸 si za niezawart. b. W przypadku odst徙ienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezw這cznie, nie p騧niej ni w terminie 14 dni od dnia otrzymania o鈍iadczenia Konsumenta o odst徙ieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego p豉tno軼i, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyj徠kiem dodatkowych koszt闚 wynikaj帷ych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego ni najta雟zy zwyk造 spos鏏 dostarczenia oferowany przez Sprzedawc. c. Zwrotu p豉tno軼i Sprzedawca dokona przy u篡ciu takich samych metod p豉tno軼i, jakie zosta造 przez Konsumenta u篡te w pierwotnej transakcji, chyba 瞠 Konsument wyra幡ie zgodzi si na inne rozwi您anie, kt鏎e nie b璠zie si wi您a這 dla niego z 瘸dnymi kosztami. d. Sprzedawca mo瞠 wstrzyma si ze zwrotem p豉tno軼i do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odes豉nia, w zale積o軼i od tego, kt鏎e zdarzenie nast徙i wcze郾iej. e. Konsument powinien odes豉 Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezw這cznie, nie p騧niej ni 14 dni od dnia, w kt鏎ym poinformowa Sprzedawc o odst徙ieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany,je郵i Konsument ode郵e Produkt przed up造wem terminu 14 dni. f. Konsument ponosi bezpo鈔ednie koszty zwrotu Produktu, tak瞠 koszty zwrotu Produktu, je郵i ze wzgl璠u na sw鎩 charakter Produkt ten niem鏬 zosta w zwyk造m trybie odes豉ny poczt. g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie warto軼i Produktu wynikaj帷e z korzystania z niego w spos鏏 inny ni by這 to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 9. W przypadku gdy ze wzgl璠u na charakter Produktu nie mo瞠 on zosta odes豉ny w zwyk造m trybie poczt, informacja o tym, a tak瞠 o kosztach zwrotu Produktu, b璠zie si znajdowa w opisie Produktu w Sklepie. 10. Prawo do odst徙ienia od umowy zawartej na odleg這嗆 nie przys逝guje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w kt鏎ej przedmiotem 鈍iadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed逝g specyfikacji Konsumenta lub s逝膨ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, b. w kt鏎ej przedmiotem 鈍iadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz皻owanym opakowaniu, kt鏎ej po otwarciu opakowania nie mo積a zwr鏂i ze wzgl璠u na ochron zdrowia lub ze wzgl璠闚 higienicznych, je瞠li opakowanie zosta這 otwarte po dostarczeniu, c. w kt鏎e przedmiotem 鈍iadczenia jest rzecz ulegaj帷a szybkiemu zepsuciu lub maj帷a kr鏒ki termin przydatno軼i do u篡cia, d. o 鈍iadczenie us逝g, je瞠li Sprzedawca wykona w pe軟i us逝g za wyra幡 zgod Konsumenta, kt鏎y zosta poinformowany przez rozpocz璚iem 鈍iadczenia, 瞠 po spe軟ieniu 鈍iadczenia przez Sprzedawc utraci prawo odst徙ienia od Umowy, e. w kt鏎ym cena lub wynagrodzenie zale篡 od waha na rynku finansowym, nad kt鏎ym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt鏎e mog wyst徙i przed up造wem terminu do odst徙ienia od Umowy, f. w kt鏎ej przedmiotem 鈍iadczenia s rzeczy, kt鏎e po dostarczeniu, ze wzgl璠u na sw鎩 charakter, zostaj nieroz陰cznie po陰czone z innymi rzeczami, g. w kt鏎ej przedmiotem 鈍iadczenia s napoje alkoholowe, kt鏎ych cena zosta豉 uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda篡, a kt鏎ych dostarczenie mo瞠 nast徙i dopiero po up造wie 30 dni i kt鏎ych warto嗆 zale篡 od waha na rynku, nad kt鏎ymi Sprzedawca nie ma kontroli, h. w kt鏎ej przedmiotem 鈍iadczenia s nagrania d德i瘯owe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz皻owanym opakowaniu, je瞠li opakowanie zosta這 otwarte po dostarczeniu, i. o dostarczanie dziennik闚, periodyk闚 lub czasopism, z wyj徠kiem umowy o prenumerat, j. o dostarczenie tre軼i cyfrowych, kt鏎e nie s zapisane na no郾iku materialnym, je瞠li spe軟ianie 鈍iadczenia rozpocz窸o si za wyra幡 zgod Konsumenta przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc o utracie prawa odst徙ienia od Umowy,

 

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 

 

1. Umow Sprzeda篡 obj皻e s nowe Produkty.

 

2. Sprzedawca jest obowi您any dostarczy Klientowi rzecz woln od wad.

 

3. W przypadku wyst徙ienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotycz帷e r瘯ojmi w kodeksie cywilnym. Je瞠li Klientem jest Przedsi瑿iorca, strony wy陰czaj odpowiedzialno嗆 z tytu逝 r瘯ojmi.

 

4. Reklamacj nale篡 zg這si pisemnie lub drog elektroniczn na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 

5. Zaleca si, aby w reklamacji zawrze m.in. zwi瞛造 opis wady, okoliczno軼i (w tym dat) jej wyst徙ienia, dane Klienta sk豉daj帷ego reklamacj, oraz 膨danie Klienta w zwi您ku z wad towaru.

 

6. Sprzedawca ustosunkuje si do 膨dania reklamacyjnego niezw這cznie, a je瞠li Klientem jest Konsument - nie p騧niej ni w terminie 14 dni.

 

7. Towary odsy豉ne w ramach procedury reklamacyjnej nale篡 wysy豉 na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

8. W przypadku, gdy na Produkt zosta豉 udzielona gwarancja, informacja o niej, a tak瞠 jej tre嗆, b璠 zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 12 Pozas康owe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze

 

1. Szczeg馧owe informacje dotycz帷e mo磧iwo軼i skorzystania przez Konsumenta z pozas康owych sposob闚 rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze oraz zasady dost瘼u do tych procedur dost瘼ne s w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik闚 konsument闚, organizacji spo貫cznych, do kt鏎ych zada statutowych nale篡 ochrona konsument闚, Wojew鏚zkich Inspektorat闚 Inspekcji Handlowej oraz pod nast瘼uj帷ymi adresami internetowymi Urz璠u Ochrony Konkurencji i Konsument闚: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada nast瘼uj帷e przyk豉dowe mo磧iwo軼i skorzystania z pozas康owych sposob闚 rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze:

a. Konsument uprawniony jest do zwr鏂enia si do sta貫go polubownego s康u konsumenckiego, o kt鏎ym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p騧n. zm.), z wnioskiem o rozstrzygni璚ie sporu wynik貫go z Umowy zawartej ze Sprzedawc. b. Konsument uprawniony jest do zwr鏂enia si do wojew鏚zkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia15grudnia2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p騧n. zm.), z wnioskiem o wszcz璚ie post瘼owania mediacyjnego w sprawie polubownego zako鎍zenia sporu mi璠zy Konsumentem a Sprzedawc. c. Konsument mo瞠 uzyska bezp豉tn pomoc w sprawie rozstrzygni璚ia sporu mi璠zy nim a Sprzedawc, korzystaj帷 tak瞠 z bezp豉tnej pomocy powiatowego(miejskiego) rzecznika konsument闚 lub organizacji spo貫cznej, do kt鏎ej zada statutowych nale篡 ochrona konsument闚 (m.in. Federacja Konsument闚, Stowarzyszenie Konsument闚 Polskich).

 

§ 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1. Ochrona danych osobowych:
     1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone s w Polityce prywatno軼i.

 

§ 13 Postanowienia ko鎍owe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s w j瞛yku polskim. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa積ych przyczyn to,jest:,zmiany przepis闚 prawa, zmiany sposob闚 p豉tno軼i i dostaw- w zakresie, w jakim te zmiany wp造waj na realizacj postanowie niniejszego Regulaminu. O ka盥ej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie powszechnie obowi您uj帷e przepisy prawa polskiego, w szczeg鏊no軼i: Kodeksu cywilnego; ustawy o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 4. Klient ma prawo skorzysta z pozas康owych sposob闚 rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze. W tym celu mo瞠 z這篡 skarg za po鈔ednictwem unijnej platformy internetowej ODR dost瘼nej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

/public/assets/formularz_zwrotu_towaru.pdf

 

Polityka prywatno軼i serwisu www.biurowe.com.pl

 

1. Informacje og鏊ne:

Niniejsza Polityka Prywatno軼i okre郵a zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez U篡tkownik闚 w zwi您ku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.biurowe.net.pl.

 

2. W豉軼icielem sklepu i jednocze郾ie administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

Biurowe.com.pl S.C. J. Michalska- Trzaska, T. Trzaska z siedzib w Katowicach

na ul.圭iegiennego 7, NIP 632-177-26-95, REGON 2766057523.


3. Dane osobowe zbierane przez Biurowe.com.pl za po鈔ednictwem Sklepu Internetowego s przetwarzane zgodnie z Rozporz康zeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych), zwane r闚nie RODO.

. Dane osobowe Klient闚 s zbierane w kilku przypadkach:
- rejestracja konta w Sklepie Internetowym, aby utworzy indywidualne konto i zarz康za nim (podstawa prawna: niezb璠no嗆 do wykonania umowy o 鈍iadczenie us逝gi Konta - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- z這瞠nie zam闚ienia w Sklepie Internetowym, aby dokona umowy sprzeda篡 (podstawa prawna: niezb璠no嗆 do wykonania umowy sprzeda篡 - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- korzystanie z us逝gi formularza kontaktowego aby dokona umowy 鈍iadczonej drog elektroniczn (podstawa prawna: niezb璠no嗆 do wykonania umowy o 鈍iadczenie us逝gi formularza kontaktowego -art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
w przypadku rejestracji oraz w momencie z這瞠nia zam闚ienia Klient podaje imi i nazwisko;
numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe (kod pocztowy i miejscowo嗆, ulica wraz z numerem domu/mieszkania).
Je瞠li jest przedsi瑿iorc, to dodatkowo podaje jeszcze nazw firmy oraz NIP. Przy korzystaniu z formularza
kontaktowego podaje imi i nazwisko oraz adres e-mail.


Podczas korzystania z Serwisu mog by pobierane dodatkowe informacje: adres IP przypisany do komputera Klienta,zewn皻rzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przegl康arki, czas dost瘼u, typ systemu operacyjnego, mog by tak瞠 gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odno郾ikach, w kt鏎e zdecyduj si klikn望 lub innych czynno軼iach, podejmowanych w naszym Serwisie - podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszcze mog by przetwarzane niekt鏎e dane osobowe podane przez Klienta w ramach
korzystania z funkcjonalno軼i w Serwisie takie jak: imi, nazwisko, dane dotycz帷e korzystania us逝g,
je瞠li roszczenia wynikaj ze sposobu, w jaki Klient korzysta z us逝g, inne dane niezb璠ne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiar闚 poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Dane osobowe Klient闚 przechowywane s:
- w przypadku, gdy podstaw przetwarzania danych osobowych jest zgoda, oraz w przypadku gdy podstaw przetwarzania danych jest wykonanie umowy w闚czas dane osobowe Klienta przetwarzane
 s tak d逝go, a zgoda nie zostanie odwo豉na, albo umowa wykonana, a po odwo豉niu zgody i wykonaniu umowy przez okres czasu odpowiadaj帷y okresowi przedawnienia roszcze jakie mo瞠 podnosi Studio i jakie mog by podnoszone wobec niego.
Je瞠li przepis szczeg鏊ny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesi耩,
a dla roszcze o 鈍iadczenia okresowe oraz roszcze zwi您anych z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej - trzy lata.

W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mog by przekazywane, w zale積o軼i od wyboru Klienta, nast瘼uj帷ym podmiotom w celu dostarczenia: firmie kurierskiej;
firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzib w Krakowie, 鈍iadcz帷ej us逝gi dostawy i obs逝gi systemu skrytek pocztowych - Paczkomaty, Poczcie Polskiej S.A. z siedzib w Warszawie.

W przypadku, gdy Klient wybierze p豉tno嗆 poprzez system Payu, jego dane osobowe
s przekazywane w zakresie niezb璠nym dla realizacji p豉tno軼i sp馧ce PayU S.A. - g堯wna siedziba: ul. Grunwaldzka 182 60-166 Pozna
wpisanej do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy Pozna - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydzia VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

W przypadku skierowania do niego 膨dania, Sklep udost瘼nia dane osobowe, uprawnionym organom pa雟twowym,
(jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urz璠u Ochrony Konkurencji i Konsument闚 lub Prezesowi Urz璠u Komunikacji Elektronicznej)

Ka盥y klient ma prawo:
Prawo do cofni璚ia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
Prawo do usuni璚ia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
Prawo dost瘼u do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

W przypadku, gdy Klient posiadaj帷y konto w Sklepie Internetowym utraci w jakikolwiek spos鏏 has這 dost瘼u,
Serwis umo磧iwia wygenerowanie nowego has豉 poprzez u篡cie linka "nie pami皻am has豉".

 

3. W Serwisie mog pojawia si linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe dzia豉j niezale積ie od Serwisu i nie s w 瘸den spos鏏 nadzorowane przez serwis www.biurowe.net.pl . Strony te mog posiada w豉sne polityki dotycz帷e prywatno軼i oraz regulaminy, z kt鏎ymi zalecamy si zapozna. W razie w徠pliwo軼i co kt鏎egokolwiek z zapis闚 niniejszej polityki prywatno軼i jeste鄉y do dyspozycji - pytania prosimy kierowa na adres: handel@biurowe.com.pl

 

 

 Polityka plik闚 “cookies” serwisu www.biurowe.com.pl

 

 

1. Poprzez piki “cookies” nale篡 rozumie dane informatyczne przechowywane w urz康zeniach ko鎍owych u篡tkownik闚, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczeg鏊no軼i s to pliki tekstowe, zawieraj帷e nazw strony internetowej, z kt鏎ej pochodz, czas przechowywania ich na urz康zeniu ko鎍owym oraz unikalny numer.

 

2. Serwis nie zbiera w spos鏏 automatyczny 瘸dnych informacji, z wyj徠kiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

3. Pliki cookies przeznaczone s do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: a) mo磧iwo軼i logowania i utrzymywania sesji u篡tkownika na ka盥ej kolejnej stronie serwisu

b) dopasowania zawarto軼i strony internetowej do indywidualnych preferencji u篡tkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznaj jego urz康zenie, aby zgodnie z jego preferencjami wy鈍ietli stron c) do tworzenia anonimowych statystyk z wy陰czeniem mo磧iwo軼i identyfikacji u篡tkownika.

 

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partner闚 operatora strony internetowej, w tym w szczeg鏊no軼i u篡tkownik闚 strony internetowej, podlegaj ich w豉snej polityce prywatno軼i.

 

5. W trosce o bezpiecze雟two powierzonych nam danych opracowali鄉y wewn皻rzne procedury i zalecenia, kt鏎e maj zapobiec udost瘼nieniu danych osobom nieupowa積ionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodno嗆 z odpowiednimi aktami prawnymi - ustaw o ochronie danych osobowych, ustaw o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn, a tak瞠 wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wsp鏊notowego

 

6. Standardowo oprogramowanie s逝膨ce do przegl康ania stron internetowych domy郵nie dopuszcza umieszczanie plik闚 cookies na urz康zeniu ko鎍owym U篡tkownika. Ustawienia te mog zosta zmienione przez U篡tkownika w taki spos鏏, aby blokowa automatyczn obs逝g “cookies” w ustawieniach przegl康arki internetowej b康 informowa o ich ka盥orazowym przes豉niu na urz康zenia u篡tkownika.

 

7. U篡tkownicy Serwisu mog dokona w ka盥ym czasie zmiany ustawie dotycz帷ych plik闚 cookies. Szczeg馧owe informacje o mo磧iwo軼i i sposobach obs逝gi plik闚 cookies dost瘼ne s w ustawieniach oprogramowania (przegl康arki internetowej). Przyk豉dowe opcje edytowania w popularnych przegl康arkach: - Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka - Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl - Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 - Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

 

8. Operator Serwisu informuje, 瞠 zmiany ustawie w przegl康arce internetowej u篡tkownika mog uniemo磧iwi poprawne dzia豉nie Stron Internetowych.


Data modyfikacji: 25.05.2018 r.Sklep internetowy online - biurowe.com.pl